Ordinea de zi:

 

  1. Analiza de etapă a activității S.N.O.M.R., în perioada octombrie 2018-octombrie 2019
  2. Modificări ale actelor constitutive ale S.N.O.M.R.
  3. Alegerea cenzorilor S.N.O.M.R.
  4. Stabilirea programului de activitate pentru anul 2020-strategii, obiective
  5. Discutarea oportunității încheierii de parteneriate cu alte asociații non-profit și /sau cu entități profesionale din domeniul sănătății, cu organizații internaționale ș.a.
  6. Diverse propuneri.

 

Președinte,

Conf. univ. dr. Dana Lucia Stănculeanu

 

Documentul poate fi descarcat aici.