SOCIETATEA NATIONALA DE ONCOLOGIE MEDICALA DIN

ROMANIA

str. TABACI NR. 1, CRAIOVA, COD 200640, ROMANIA

 

Nr 2 din 15.10.2018

 

CONVOCATOR

Comitetul Director al SNOMR, convoaca in data de 23.11.2018, orele

18.00 Adunare Generala in sala Auditorium a Hotelului International,

complex Palas Iasi, avand urmatoarea

 

Ordine de zi

1.Modificarea unor dispozitii ale Statutului Societatii

2.Probleme organizatorice

3.Diverse

 

Membrii societății sunt rugați să transmită, până pe data de 15 noiembrie a.c.,

pe adresa de e-mail a secretariatului/adresa de e-mail a președintelui,

propunerile pe care inteleg sa le faca privitoare la modificarile Statutului.

 

Președinte,

Conf.univ.dr.Dana Stănculeanu

 

Adresa mail:

Presedinte Conf. Dr. Dana Lucia Stanculeanu: dlstanculeanu@gmail.com

Secretar Dr Elena Firoiu: elenafiroiu@yahoo.com

Secretar Dr Daniela Zob: danielazob@yahoo.com